PREHISTÒRIA DE PERAMEA:
VESTIGIS INÈDITS DEL CULTE AL TORO

Per damunt del poble de Gerri de la Sal hi ha el Pla de Cors dominat per l´encisador poblet de Peramea per una banda, i en triangle es disposen Moncortès i el seu llac i el Pujol a vora del qual hi ha unes restes arquelògiques que tot seguit cal presentar per la seva importancia astronómica. El nom antic de la comarca era CURTIS, que en llengua vasca vol dir Lloc d´Adoració.

Segons l´historiador Ramon Abadal a Peramea hi havia el castell d´HERMEDI (té el mateix sentit que el mot castell d'HERMIDA). Aquest nom era donat als punts claus i mès importants d´un sector geogràfic (Per exemple: Gibraltar es deia PAS D´HERMIDA i els musulmans li posaren el nom del qui va vencer als cristians. Segons un filoleg, els noms dels pobles que hi ha des de Sort a Peramea indique que a les rodalies de Peramea hi hauria algun temple de gran importància.

 


 

MAPA DELS MONUMENTS ALINIATS SEGUINT LA LLUM DEL SOL SOLSTICIAL.

A partir de l`escultura de TORO desafiant configurat per les penyes devant de Santa Cecilia de Montserrat, la idea de construir dolmens emprant pedres grans va viatjar en direccio NW., deixant molts monuments a la comarca del Solsonès (Llèida) que ha estudiat R. Ramonet, i és a les conexions de la web que s'esmenta al cap d'avall d'aquesta pàgina meva . Després continuaren deixant molts dolmens a la omarca del Pallars Sobira on, a més a més, es donen moltes probes de control visual dels sosticis de vegades foradant pedres molt dificilment.

Vegis també la web del meu col.laborador i amic R_Ramonet Riu (al peu de pàgina), i altres on ell explica com va descobrir una ESCULTURA DE BRAU ajegut, de pedra que amideix 1,40 m. que s´ha conservat sencer per estar damunt d´una gruixuda llosa de pedra, pero tot i aixo en tallar els abrets damunt seu, es palesa trencada en quatre troçós. A uns 50 metres en el mateix bosc vora Freixinet del Solsonès hi va trobar un altra forma tauromorfa obtinguda rebaixant la penya d´un terra.

 

EL DOLMEN DE CABANA MOSQUERA, I ALTRES.

Es troba en un lloc sinuosament emmurallat, aquest petita forma de brau excavat al terra, pero només amideix 0,40 m. de llargària. És l'esmentat i famós dolmen és la foto superior. Quant a la foto dessota, correspon a l senyor R Dies devant del "morro" d`una ancestral forma de CAP DE BRAU de pedra al bel mig d´un roqueral ple de suggerentes formes rituals pètries. Tot plegat fou un poblament prehistòric encara per estudiar pels arqueolegs. Des d´allí antigament sortia un cami cap el Dolmen de Pujol, ans esmentat. En R. Ramonet també trobà entre els 55 dólmens del Solsonès alguns CAPS DE BRAU fets en pedra, els quals sempre -facin la mida que facin, depend, del dolmen que coronaven- tenen per bàsic esculpir el sotabarba del CAP DE BRAU en àngle de 90º. Tot ho explica a les seves websites i pel que fa al darrer document de la sèrie petria, també n´existeix un de CAP DE BRAU treballat en pedra vora El Pujol, peró no s'acabà a la prehistòria profonda de treballar-li l´esquena, i reste a terra oblidat.

 

 

L`autor a dins del dolmen i a l´altra foto assegut damun de la tapa de 8x8 m. Aquest forma part d´un grup de tres megalits que es toquen peró amb cámara independent una de l´altra. Estan damunt d´un turó artificial d´uns 50 m. de llarg per uns 20 d´ample aproximadament.

Dins de la zona aturonada a l´Est hi ha també una escultura antropomorfa de criatura. Es suposa que en neixer el sol per la banda Est, potser reprentaria la infancia del sol ixent. La entrada del dolmen principal del gup esta adreçada en direccio NW., a on es pon el sol la nit de Sant Joan.

Coincideix en pondre´s a on hi ha l´estany de Montcortès. El dia 21 de Decembre es pon el sol alli on hi ha la muntanya nomenada "La Fembra Morta" (o "La Geganta") coincidint en desapareixer al seu front.

ALINEACIO DE MONUMENTS: Aquest té la banda de dalt dibuixats els tres dels quatre monuments aliniats. De sud a nord hi ha el DOLMEN DE PUJOL, un altre en forma de SERP, i la interessantisima base d´una creu preromànica , a Serra d´en Farre hi ha un observatori astronomic.

Al dibuix inferior hi ha les camares del gran dolmen de PUJOL de la foto primera dñ´aquesta pàgina amb la indicacio SERRA del FARRE al damunt perque és cap a on la alineacio de monuments megalitics esmentada te el seu desti final encara per a esbrinar quines foren les intencions dels constructors.

En fer la carretera es van malmetre moltes pedres treballades per aquelles antiquissimes cultures, però, malgrat tot, encara hi romanen gran quantitat de pedres picades que tenen forma d´animals diversos i fins i tot un aliniament de menhirs té un "Cap de serp". També hi ha una rampa de sacrificis molt espectacular tocant als menhirs, i tot plegat a tocar del "Cap de brau" del centre del poblament, del qual actualment nomès en resta ben configurat el Cap de brau gegantí. En pondres el sol el dia 21 de Juny quan era al lloc que,devia ser més alt, l´ombra del sol li arrivava just a la seva boca.

LINKS GENERALS A LAS PÀGINES DE RAMON RAMONET RIU,

col.laborador y webmaster d'aquesta website.

 

              

 

RESUM EN ANGLÉS: Ultimate essence of prehistoric european dolmen (From de Mt. Montserrat to NW.)

I inform here about my discovery of several prehistoric sculpture of "bull carved in stone" in Catalonia central forest forest (NE. of Spain ).

The megalithic Europeans's dolmen was bull image inspired from Mt. Montserrat in Catalonia.

There you can see a huge part of the mountain that look like a bull. The first priest projected the idea to the NW,... when it was possible. Ever, they go to the last sun of the afternoon.

It was the first idea projection before to cross the French country in diagonal.

In the centre of Catalonia, the forest of Solsona country keep several bull's head and other document about the first cradle of megalithic European bull-totem veneration.

 

Obras RRRiu Jun 09
View more OpenOffice presentations from rrriu.

 

 

 

      

 

 

Hosting by WebRing